top of page

kindercoaching

Ik coach kinderen met een specifieke hulpvraag.

Dat zijn bijvoorbeeld kinderen met een laag zelfbeeld, overprikkeling, problemen met het reguleren van hun emoties, stress, (faal)angsten, overgevoeligheid, problemen met in slaap komen, niet lekker in hun vel zitten, verdriet door rouw en verlies, etc.

Na een schriftelijke en tijdens een persoonlijke intake bespreek ik mijn plan van aanpak.

Daarna komt uw kind wekelijks naar mijn praktijk voor een coachingssessie van een uur. Tijdens deze sessies werk ik heel intuïtief en stem ik mijn interventies en oefeningen af op de specifieke hulpvraag.

 

De ene keer maken we een wandeling buiten of werken we met klei, de andere keer gebruiken we drama of bewegen we.

Ik luister naar uw kind en zet bepaalde interventies in om uw kind een stapje vooruit te laten maken in zijn/haar proces.

De mogelijkheden daarvoor zijn onbeperkt.

Van een familieopstelling en ademhalingsoefeningen, tot de Rots en Water training aan toe.

Daarbij zet ik mijn jarenlange ervaring en expertise zo breed mogelijk in.

In feite doen de kinderen mij de handreikingen en ik beweeg mee op de golven van uw kind.

Door het inzetten van bepaalde technieken geef ik hen inzicht en zet ik hen terug in hun kracht.

Deze sessies zijn in principe altijd 1-op-1.

Na een viertal coachingssessies vindt er een tussentijdse (of eind-)evaluatie plaats.

Hierin bespreken we de ontwikkeling van uw kind en hoor ik graag wat uw bevindingen zijn om daarna samen de voortgang te bepalen.

Aan het einde van het hele coachingstraject vindt uiteraard zo'n zelfde evaluatie plaats.

In sommige situaties komt de hulpvraag niet alleen van ouders maar kan deze ook betrekking hebben op school en/of BSO.

Dan kan het voorkomen dat ik mee kijk en observeer op school/BSO en daar de leerkracht/IB-er help door middel van mijn coaching. Op verzoek van ouders en/of school neem ik deel aan gesprekken over uw kind.

bottom of page